Informace o webu

IMPRESSUM dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Odpovědnost za obsah

Roubenky pod Melechovem – Tomáš Tvrdík
Kouty 91,
58401 Ledeč nad Sázavou

Kontakt

info@roubenkypodmelechovem.cz
+420 605 065 145